<img src="https://eu.b2c.com/api/noscript-889u4fwugebdtmdc86k.gif">

Co dělat, když sprchová baterie nefunguje tak, jak by měla? Zde jsou nejčastěji kladené otázky a odpovědi týkající se údržby termostatů a jak co nejrychleji a nejefektivněji opravit baterie vašich zákazníků.

Od nízkého tlaku vody až po kolísání teploty – zde je sedm nejdůležitějších tipů k opravě sprchové baterie svých zákazníků.

 

1. Co dělat při slabém tlaku vody ve sprchové baterii?

Je-li tlak vody nízký, vyčistěte nebo vyměňte čistící filtry v termostatické sprchové baterii a vyčistěte provzdušňovač.

 

To provedete v sedmi snadných krocích.

 

 1. Zavřete přívod vody z baterie.
 2. Otevřete baterii.
 3. Pomocí 30mm klíče nebo hasáku odmontujte sprchovou baterii ze zdi otáčením spojovacích matic proti směru hodinových ručiček.
 4. Vyjměte čistící filtry zevnitř z připojovacích matic a vyčistěte je nebo vyměňte. Podívejte se, jak nejlépe vyčistit čistící filtry podle našeho níže uvedeného instruktážního videa:


 

5. Jakmile filtry vyčistíte nebo vyměníte, ujistěte se, že jsou správně umístěny tak, aby vypouklá strana čelila proudu vody (viz obrázek).

6. Znovu baterii připevněte ke zdi otáčením spojovacích matic ve směru hodinových ručiček.

7. Otevřete přívod vody do baterie a vyzkoušejte, zda správně funguje.

Výměna čistících filtrů v termostatické sprchové baterii

Výměna čistících filtrů v termostatické sprchové baterii

Pro ruční sprchy: Zkontrolujte sprchové trysky. Usazeniny, jako jsou vodní kámen a nečistoty nahromaděné v otvorech, lze rychle odstranit správnou metodou čištění. Zde se dozvíte, jak nejlépe poradit svým zákazníkům, jak čistit sprchovou hlavici.

Je-li průtok vody stále slabý, je čas vyčistit termostatickou kartuši (viz otázka 4).

 

2. Co dělat,když nelze nastavit teplotu vody nebo když kolísá?

Pokud baterií protéká pouze horká nebo studená voda nebo pokud teplota kolísá, zkontrolujte připojení na zadní straně baterie a ujistěte se, že nic nebrání průchodu horké nebo studené vody.

 

Kolísající teplota vody může být důsledkem:

 • ucpaného čistícího filtru
 • nesprávně nainstalovaných přípojek teplé a studené vody (např. pokud jsou přívody teplé a studené vody nainstalovány obráceně)
 • ucpaných filtrů v termostatické kartuši.

Všimnete-li si, že teplá a studená voda proudí obráceně, můžete nainstalovat sprchový termostat s obráceným připojením studené a teplé vody. K tomu můžete použít produkt HANSAMICRA 5815217 s vyměnitelnými přípojkami studené/teplé vody.

U sprchových baterií HANSATEMPRA můžete nainstalovat sprchovou sadu HANSATEMPRA  a nahradit běžnou termostatickou kartuši obrácenou kartuší, číslo náhradního dílu je 59912463.

Další pokyny najdete v otázkách 1 a 4.

3. Je možné z bezpečnostních důvodů omezit nebo zablokovat teplotu a průtok vody termostatickou baterií (např. v domovech pro seniory)

Ochranné kryty umožňují ovládání a omezení teploty a průtoku vody termostaty. Použitím krytů lze teplotu a průtok vody obejít pouze pomocí speciálního klíče. Chcete-li objednat potřebné ochranné kryty, obraťte se na technickou podporu společnosti HANSA nebo na svého místního obchodního zástupce.

 

 • Pro regulaci teploty objednejte díl HANSA 187070.
 • Pro řízení toku vody objednejte díl HANSA 187071.
 • Je také zapotřebí klíč č. 109536, stejný klíč lze použít pro ovládání teploty a průtoku vody.

Ochranné kryty umožňují ovládání a omezení teploty a průtoku vody u termostatů HANSAMICRA.

Ochranné kryty umožňují ovládání a omezení teploty a průtoku vody u termostatů HANSAMICRA.

 

4. Jak vyčistit termostatickou sprchovou kartuši?

V případě, že je po vyčištění čistících filtrů a provzdušňovače ucpaný kartušový filtr nebo baterie špatně reaguje na úpravu teploty, je třeba provést údržbu sprchové kartuše.

 

Zde je návod, jak kartuši zkontrolovat.

 1. Vypněte přívod vody do baterie.
 2. Pevným úchopem otevřete baterii a vyjměte rukojeť pro nastavení teploty. Odstraňte plastový omezovač pod rukojetí, pokud se neuvolnil společně s držadlem.
 3. Otočením pojistné matice proti směru hodinových ručiček otevřete kartuši pomocí 38 mm klíče nebo očkového klíče. K tomu můžete použít klíč HANSA 59914176. Zevnitř baterie vyjměte kartuši.
 4. Pod tekoucí vodou např. zubním kartáčkem vyčistěte kartuši a filtry. V případě potřeby vyměňte kartuši za novější model.
 5. Namažte O-kroužky vhodným mazivem a kartuši zatlačte zpět do těla baterie a otáčením ve směru hodinových ručiček ji zajistěte pojistnou maticí.
 6. Umístěte omezovač do správné polohy tak, aby se jeho rameno zarovnalo s otvorem v krytu baterie.
 7. Nastavte teplotu vody (viz otázka 5) a rukojeť pro nastavení teploty vraťte zpět na místo.
 8. Zkontrolujte, zda baterie funguje správně.

 

Můžete postupovat dle níže uvedeného instruktážního videa.

 

5. Jak nastavit teplotu u termostatické sprchové baterie?

Na některých místech instalace je třeba nastavit teplotu vody.

To provedete ve čtyřech snadných krocích.

 1. Pevným úchopem vytáhněte rukojeť ovládání teploty a otevřete baterii.
 2. S rukou pod tekoucí vodou pomocí rukojeti pro nastavení teploty upravte teplotu vody na vhodnou úroveň.
 3. Zatlačte rukojeť ovládání teploty zpět na místo tak, aby se značka na rukojeti zarovnala se značkou 38 stupňů na těle baterie.
 4. Vyzkoušejte, zda baterie funguje správně.

 

Postupujte dle níže uvedeného instruktážního videa.

 

6. Co dělat,když baterie nepropouští nedostatek teplé vody?

Nedokáže-li baterie vodu dostatečně zahřát, zkontrolujte, zda topné zařízení funguje správně.

Funguje-li topný systém správně, ale teplota vody je stále příliš nízká, pravděpodobně je čas vyměnit termostatickou kartuši.

Postupujte podle pokynů v otázce 4, ale místo údržby stávající kartuše ji vyměňte za novou.

 

7. Co dělat, když teče sprchová baterie?

Vyměňte uzavírací ventil ( vršek ).

 1. Nejprve sejměte ovládací rukojeť ( směrem od baterie) a vyjměte plastový omezovač pod rukojetí, pokud nebyly uvolněny dohromady.
 2. Vyšroubujte uzavírací ventil ( vršek ) trubkovým klíčem 17 mm a poté jej nahraďte novým uzavíracím ventilem.
 3. Nasaďte plastový omezovač a ovládací rukojeť.

 Baterie nemusí fungovat z mnoha důvodů. Naštěstí ve většině případů je vše, co je nutné k zajištění správné funkčnosti, profesionální a efektivní údržba.

Pokud jste v tomto článku nenašli odpověď na svou otázku, neváhejte kontaktovat náš zákaznický servis.

 

Proveďte úspěšnou instalaci a údržbu pomocí správných nástrojů a školení.

candle
ODBĚR NOVINEK

chcete-li získat další tipy,
trendy a návody

mail Přihlásit se nyní

Související články

Prozkoumejte nejnovější příběhy a postřehy ze světa HANSA.

chevronLeftCircle Všechny články
Co jsou to EPD a proč je důležité sledovat celý životní cyklus baterie?

Co jsou to EPD a proč je důležité sledovat celý životní cyklus baterie?

Naši odborníci na udržitelnost dali hlavy dohromady a spolu s projektanty probrali vše, co je třeba vědět o složitém světě environmentálních certifikací a dokumentace.

chevronLeftCircle Přečtěte si více
Jak radit zákazníkům ohledně udržitelných vodovodních baterií

Jak radit zákazníkům ohledně udržitelných vodovodních baterií

V současnosti, a to dokonce ještě více než dřív, je poptávka po instalacích vyznačujících se dlouhou trvanlivostí a úsporou zdrojů vysoká.  

chevronLeftCircle Přečtěte si více
Mechanické, elektronické a dálkově uzavírací ventily k myčkám nádobí.

Mechanické, elektronické a dálkově uzavírací ventily k myčkám nádobí.

Mechanické, elektronické a dálkově uzavírací ventily k myčkám nádobí. Jaký je mezi nimi rozdíl a co to znamená pro vaši instalaci? 

chevronLeftCircle Přečtěte si více

Přihlaste se k odběru novinek

Přihlaste se k odběru novinek. Měsíčně vám budeme poskytovat naše nejlepší poznatky, tipy, novinky a další.