Ako môžu armatúry zaručiť bezpečnú a zdravú pitnú vodu? Poradíme vám, ako so svojimi zákazníkmi prediskutovať kvalitu vody.

Minulé roky sa EÚ zaviazala zlepšiť stav dodávok pitnej vody a zabezpečiť vysokú kvalitu, bezpečnosť a dostatok pitnej vody, ktorú každý deň potrebujeme na život.  

Najmä pri pití a príprave jedla v rezidenčných a komerčných priestoroch voda nesmie obsahovať chemické látky ani baktérie, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí

Ako môžu armatúry zaručiť bezpečnú a zdravú pitnú vodu? Poradíme vám, ako so svojimi zákazníkmi prediskutovať kvalitu vody.

Vďaka legislatívnym smerniciam, napríklad smernici o pitnej vode, sa voda z vodovodných batérií pozorne monitoruje, čím sa zabezpečujú normy vysokej kvality a ochrana pred kontaminovanou vodou.

Aké kritériá musí voda spĺňať, aby bola bezpečná na ľudskú spotrebu? Poradíme vám, ako so svojimi zákazníkmi prediskutovať kvalitu vody.

 

Ako môže stojaca voda ovplyvniť bezpečnosť vody?

Pitná voda je prírodný produkt získaný z kolobehu vody, a preto nie je stopercentne sterilná.

Aj po procese čistenia vo vodárňach obsahuje malú koncentráciu mikroorganizmov. Vo všeobecnosti sú tieto mikroorganizmy neškodné a nepredstavujú zdravotné riziko.

Ak však pitná voda zostane v rozvodoch vody viac ako niekoľko hodín, zastaví sa tam. Vtedy sa vytvárajú výborné podmienky na množenie a tvorbu mikroorganizmov, ktoré predstavujú výrazné zdravotné riziko pre koncových používateľov.

Legionella je napríklad typom rozšírenej baktérie vyskytujúcej sa v životnom prostredí, ktorá je v malej koncentrácii prirodzenou súčasťou povrchovej a podzemnej vody a môže sa nachádzať aj v pitnej vode.

Zvýšená teplota vody a dlhšie stojaca voda vo všeobecnosti prispievajú k množeniu nežiaducich látok a baktérií vo vodovodnom potrubí.

Keďže mikroorganizmy môžu migrovať z kontaminovanej oblasti do oblasti pravidelne používaných potrubí, ohrozujú kvalitu pitnej vody a môžu zvýšiť riziko infekcie.

Najmä v domácnostiach hrozí stojaca voda, ak sa inštalácie dlhší čas nepoužívajú (napríklad v toalete pre hostí, v dovolenkových apartmánov alebo prázdnych bytoch), ale aj vo verejných priestoroch, ktoré nie sú dlhší čas aktívne, napríklad hotely, reštaurácie a školy počas prázdnin.

 

Ako môžu zákazníci predísť stojacej vode?

Aby sa zamedzilo dlhodobo stojacej vode v inštaláciách, zabezpečte pravidelný prietok vody.

Po kontaminácii vody baktériou legionella alebo inou baktériou, je obnovenie bezpečnosti vody v budove veľmi časovo aj finančne náročný proces, a to najmä pri väčších stavebných projektoch.

Vlastníci budovy alebo jednotliví používatelia môžu vykonávať tieto činnosti.

Viac ako 4 hodiny: Ak bola voda v armatúre 4 hodiny a viac.

  • Voda, ktorá bola v potrubí viac ako štyri hodiny, by sa nemala používať na pitie ani prípravu jedla.
  • Stojacu vodu nechajte z armatúry odtiecť, až kým nebude chladná na prsty. Čerstvá voda má chladnejšiu teplotu.

Legionella sa rozmnožuje veľmi pomaly v studenej vode s teplotami pod 20 °C a vymiera pri teplote približne nad 70 °C. Ak sa však teplota pohybuje medzi 25 °C a 55 °C, môže to viesť k zvýšenej koncentrácii legionelly, čo vplýva na zdravie a bezpečnostné štandardy vody.

Viac ako 3 dni: Ak bola voda v armatúre 3 dni a viac.

  • Otvorte vodovodnú batériu a vodu nechajte tiecť niekoľko minút, aby sa zabezpečila výmena pitnej vody v systéme a súčastiach systému.

Viac ako 4 týždne: Ak bola voda v armatúre 4 týždne a viac.

  • Pred odchodom uzatvorte prívod vody. Keď sa vrátite, otvorte prívod vody a následne armatúru otvorte a nechajte vodu tiecť.


Najmä na miestach, kde sa dlhšie nepúšťa voda, ako sú dovolenkové apartmány, hotely alebo kúpeľne pre hostí, môže automatické preplachovanie zaručiť pravidelné preplachovanie potrubia aj počas nepoužívania vody.

Ako sa môžu zákazníci vyhnúť manuálnemu preplachovaniu?

Manuálne preplachovanie môže byť časovo náročné, najmä vo veľkých verejných budovách. Hoci je nevyhnutné na zabezpečenie optimálnej bezpečnosti vody, koncoví používatelia naň často zabúdajú.

Aby sme ponúkli spoľahlivejšie pohodlnejšie a účinnejšie produkty pre spotrebiteľov, sú vodovodné batérie HANSA sú vybavené automatickým preplachovaním. Vďaka tomu môžu zákazníci jednoducho spravovať intervaly preplachovania, dĺžku preplachovania a čas čistenia pomocou pripojenia Bluetooth cez aplikáciu HANSA (napríklad nastavením presného intervalu preplachovania, ktorý sa automaticky aktivuje každých 72 hodín).

Naplánujte týždenné alebo denné automatické preplachovanie pomocou aplikácie HANSA Connect.

Naplánujte týždenné alebo denné automatické preplachovanie pomocou aplikácie HANSA Connect.

 

 

Ako môže materiál vodovodnej batérie ovplyvniť kvalitu vody?

Materiály inštalácií môžu vypúšťať malé množstvá chemických látok a ovplyvniť kvalitu vody.

Častým problémom zákazníkov sú stopy olova, ktoré sa do pitnej vody dostanú cez materiály inštalácií obsahujúce olovo, napríklad keď potrubie, batérie a inštalácie časom korodujú.

Aby sa zaistila bezpečnosť pitnej vody, musia vodovodné batérie spĺňať prísne nariadenia týkajúce sa kvality.

 

Ktoré materiály sú najvhodnejšie na zabezpečenie bezpečnosti pitnej vody?

Nevyhnutnou normou na vyrobené materiály je Spoločný zoznam zloženia 4MS, v ktorom sa klasifikujú materiály spĺňajúce normy EÚ.

V prípade potrubia sa v inštalácii na pitnú vodu môžu používať tieto materiály:

meď

nehrdzavejúca oceľ

plast

Vonkajšie komponenty

Čo sa týka vonkajších častí, krytov a pák, často sa používa mosadz DZR odolná voči odzinkovaniu alebo chrómový zinok.

V závislosti od kvality vody je voda z dlhodobého hľadiska dosť agresívna a môže vymyť zinok zo zliatiny mosadze. Preto sú vysokokvalitné vodovodné batérie vybavené najmä odolnou mosadzou MS63.

Ide o jeden z najlepších mosadzných materiálov, ktorý sa používa v oblasti sanitácie, a je dobrou investíciou nielen z toho hľadiska, že je extrémne odolný, ale zaručuje aj bezpečnú pitnú vodu. Okrem zníženia kontaminácie vody zinkom prispieva aj k zníženiu celkovej korózie a rizika bodovej korózie.

Vďaka použitiu vysokokvalitných materiálov mosadze DZR je HANSAPOLO bezpečným riešením vodovodnej batérie.Vďaka použitiu vysokokvalitných materiálov mosadze DZR je HANSAPOLO bezpečným riešením vodovodnej batérie.

 

Ak vaši zákazníci vyžadujú najvyššie štandardy čistoty vody, výbornou voľbou sú produkty bez obsahu olova a vodné cesty bez obsahu niklu. Vďaka našej značke HANSA Protect v našom rade ľahko identifikujete produkty, ktoré obsahujú menej ako 0,3 % olova, vďaka čomu budú hladiny olova v zásobách vody čo najnižšie.

HANSA Protect label can help you identify the products in our range, which contain less than 0.3% lead to keep levels of lead in the water supply as low as possible.

Vnútorné komponenty

Čo sa týka vnútorných komponentov, napríklad vložiek, ventilov, aerátorov a potrubí, na zabezpečenie vysokej úrovne hygienickosti sa používajú rôzne typy polymérov.

Čo sa týka vnútra výtokového ramena, najčastejšie sa používajú, napríklad technické plasty PSU/PPSU a POM vďaka výborným chemickým vlastnostiam.

Sú extrémne hygienickou voľbou komponentov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou a jedlom, pričom znižujú vystavenie mikróbom a chemikáliám a sú odolné voči vlhkosti a plesniam.

S cieľom ďalej zlepšovať čistotu vody a znižovať tvorbu škodlivých mikrobiálnych organizmov, všetky plastové materiály, ktoré sú v kontakte s vodou, musia byť schválené miestnymi certifikátmi, napríklad schváleniami KTW a W270.

Prečítajte si ďalšie informácie o rôznych použitiach a vlastnostiach plastov.

Na zabezpečenie vysokej čistoty vody je nevyhnutné dôkladne zvážiť výber správnych materiálov a zabezpečiť pravidelné intervaly preplachovania. V záujme zabezpečenia bezpečných zásob vody bez obsahu akýchkoľvek látok pre zákazníkov, skontrolujte chemické vlastnosti a funkcie inštalácií.

Prezrite si naše vodovodné batérie do udržateľných kúpeľní

 

candle
ODBER NOVINIEK

Ak chcete získať ďalšie tipy,
trendy a návody

mail Prihlásiť sa teraz

Súvisiace články

Preskúmajte najnovšie príbehy a postrehy zo sveta HANSA.

chevronLeftCircle Všetky články

Prihláste sa k odberu noviniek

Prihláste sa k odberu noviniek.Mesačne vám budeme poskytovať naše najlepšie poznatky,tipy,novinky a ďalšie.